Всички категории
EN

Новини от бранша

Начало>Новини>Новини от бранша

За ХПК, БПК

Време: 2020-06 29- Посещения: 28

Какво е ХПК?

COD (търсене на химически кислород): при определени условия количеството окислител, изразходвано при обработката на водни проби с определен силен окислител.


COD отразява степента на замърсяване във водата. Колкото по-голяма е нуждата от химически кислород, толкова по-сериозно е замърсяването на органичната материя във водата.


COD се изразява в mg / L, а качеството на водата може да бъде разделено на пет категории:

COD на първа и втора категория е ≤15mg / L, което по принцип може да отговаря на стандарта за питейна вода, а водата със стойност по-голяма от втората категория не може да се използва като питейна вода.


Третата категория на COD ≤ 20mg / L, четвъртата категория COD ≤ 30mg / L и петата категория на COD ≤ 40mg / L са всички замърсени с качеството на водата. Колкото по-висока е стойността на COD, толкова по-сериозно е замърсяването.


Какво е БПК?

БПК (търсене на биохимичен кислород): При аеробни условия, масовата концентрация на разтворен кислород, необходима в биохимичния процес на микробно разлагане на органична материя във вода.


In order to make BOD detection values comparable, a five-day cycle is generally specified, and the consumption of dissolved oxygen in the water is measured, which is called the five-day biochemical oxygen demand and is recorded as BOD5.


БПК е индикатор за мониторинг на околната среда, използван за наблюдение на замърсяването с органични вещества във водата. Органичните вещества могат да бъдат разложени от микроорганизми. В този процес трябва да се консумира кислород. Ако разтвореният кислород във водата не е достатъчен, за да осигури нуждите на микроорганизмите, водното тяло е в замърсено състояние.


Каква е връзката между ХПК и БПК?

COD (Chemical Oxygen Demand) е количеството кислород, изразходвано от окисляване на канализацията с химикали, а BOD (Biochemical Oxygen Demand) е количеството кислород, изразходвано от окисляване на микроорганизми в канализацията. По-голямата консумация на кислород означава повече органични замърсители във водата.


Традиционно COD (Chemical Oxygen Demand) основно представлява цялата органична материя в канализацията, а BOD (Biochemical Oxygen Demand) представлява биоразградима органична материя в канализацията. Следователно разликата между ХПК и БПК може да представлява органична материя, която не може да бъде биоразградена в канализацията.