Всички категории
EN

Новини от бранша

Начало>Новини>Новини от бранша

Предимства на процеса за пречистване на отпадни води MBR

Време: 2020-08 05- Посещения: 64

(1) Може ефективно да премахва замърсителите

 

Процесът на пречистване на отпадни води MBR може да премахне цялостно суспендираните твърди частици в канализацията. Мембраната на биомембранния модул има ниска порьозност с размер на порите около 0.01um, което може да пресече всички суспендирани твърди вещества и утайки в реактора. В същото време има добър ефект на отделяне на твърда течност. Степента на отхвърляне надвишава 99%, а мътността при пречистване на канализацията надвишава 90%. Мътността на канализацията му може да се сравни с тази на чешмяната вода. Поради добрия ефект на прихващане на модула за биофилм, цялата активирана утайка в канализацията се оставя в нея, а концентрацията на утайката в реактора може да достигне 40-50 g / L, което намалява натоварването на утайките от биореактора. Процесът на пречистване на отпадъчни води MBR има процент на отстраняване на ХПК от над 94% за битови канализации и степента на отстраняване на БПК над 96%. Тук трябва да се отбележи, че когато се извършва пречистване на канализацията, трябва да се избере мембранен модул с по-подходяща порьозност за пречистване на канализацията. В същото време процесът на пречистване на отпадни води MBR също може да има по-добър ефект на пречистване на различни бактерии и вируси, като по този начин опростява протичането на канализационния процес.


 


(2) Висока гъвкавост и практичност

 

In the treatment of sewage, the entire process of the traditional treatment process is long, the equipment occupies a large space, and at the same time, the quality of the effluent cannot be guaranteed to meet the quality standards. However, the MBR wastewater treatment process has a shorter process and a smaller footprint, and it is also more flexible when it comes to wastewater treatment. When controlling the water volume, the biofilm module can be increased or decreased according to the actual requirements of sewage treatment, so as to complete the flexible adjustment of the water output. The whole process is extremely simple and easy to operate. In the traditional sewage treatment process, the solid-liquid separation technology is to use a secondary sedimentation tank to separate solids and liquids. However, this method is easy to cause the expansion of sludge, and the MBR wastewater treatment process does not require the use of secondary sedimentation tanks. It can complete the solid-liquid separation, greatly reducing the complexity of operation management, making the sewage treatment process more practical, and the MBR sewage treatment technology can realize the automatic control of sewage treatment, which meets the sewage treatment enterprises' needs for automation of sewage treatment technology.

 

(3) Решен проблемът с обработката на утайките

 

В традиционния процес на пречистване на отпадъчните води обработката на утайките изисква отделен дизайн на процеса, което води до ситуацията, че целият процес на процеса е твърде тромав, за да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчните води. Процесът на пречистване на отпадни води MBR може да остави цялата утайка в реактора, като по този начин намали натоварването на утайките. Хранителните вещества в реактора са сравнително ограничени. Микроорганизмите в утайката се намират в областта на ендогенното дишане. Добивът на утайки е изключително нисък, което води до много малко производство на остатъчни утайки и SRT ефективно се удължава. Концентрацията на остатъчна утайка в процеса на пречистване на отпадъчните води MBR е изключително висока и утайката може да бъде директно дехидратирана без концентрацията на утайката по време на обработката, което спестява процеса на обработка на утайките и също така повишава ефективността на обработката на утайките, намалява разходите на процеса на пречистване на отпадъчните води, решаване на проблема с обработката на утайките. Съответните данни показват, че оптималното време за изхвърляне на утайки от MBR трябва да бъде около 35 дни при пречистване на битови отпадни води.