pob Categori
EN

newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>newyddion diwydiant

Pam mae trin dŵr gwastraff mor bwysig?

Amser: 2020 06-04- Trawiadau: 57

Yn ôl ffynhonnell carthffosiaeth, rhennir triniaeth garthffosiaeth yn gyffredinol i driniaeth garthffosiaeth gynhyrchu a thriniaeth garthffosiaeth ddomestig. Yn ogystal, gellir ei ddosbarthu hefyd yn ôl natur carthffosiaeth. Llygredd naturiol a llygredd o waith dyn ydyn nhw.


Fel arfer mae'r carthffosiaeth hon yn cynnwys llawer o sylweddau niweidiol, fel metelau trwm, micro-organebau pathogenig, cemegau organig ac ati. Os na chaiff y dŵr gwastraff ei drin cyn iddo gael ei ollwng, bydd yn llygru'r amgylchedd ecolegol y mae pobl yn dibynnu arno o ddifrif.


A siarad yn gyffredinol, pan fydd yr amgylchedd a'r adnoddau'n cael eu dinistrio ac mae'r cydbwysedd ecolegol yn anghytbwys, mae'n anodd ei adfer ac weithiau ni ellir ei adfer o fewn deng mlynedd, degawdau, neu hyd yn oed gannoedd o flynyddoedd. 


Felly, bydd unrhyw fenter sy'n ceisio aberthu'r amgylchedd a'r adnoddau ar draul datblygu economaidd dros dro nid yn unig yn cael ei goddef gan y gyfraith genedlaethol, ond bydd hefyd yn cyfyngu ar oroesiad a datblygiad y fenter.


Mae yna lawer o ddulliau ar gyfer trin carthffosiaeth, y gellir eu crynhoi fel dull corfforol, dull cemegol a dull biolegol, ac ati.


System trin dŵr gwastraff technoleg MBR yw un o'r technolegau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall defnyddio bioreactor pilen MBR buro carthffosiaeth yn effeithiol a chyflawni pwrpas ailgylchu adnoddau dŵr.