Όλες οι κατηγορίες
EN

νέα της βιομηχανίας

Αρχική σελίδα>Νέα>νέα της βιομηχανίας

Χαρακτηριστικά του MBR

Ώρα: 2020-04-15 Επισκέψεις: 50

Compared with traditional water treatment methods, MBR has the following obvious features:


1. Το MBR μπορεί αποτελεσματικά να παγιδεύσει μικροοργανισμούς σε λύματα και να πραγματοποιήσει το διαχωρισμό της ηλικίας λάσπης και του χρόνου υδραυλικής κατακράτησης. Με την προσαρμογή του μεγέθους της ηλικίας λάσπης, μικροοργανισμοί με μακρύ κύκλο ανάπτυξης όπως βακτήρια νιτροποίησης και βακτηρίδια απονιτροποίησης μπορούν επίσης να γίνουν κυρίαρχα βακτήρια, σε κάποιο βαθμό, η αποτελεσματικότητα αφαίρεσης αζώτου ολόκληρου του αντιδραστήρα μπορεί να βελτιωθεί, καθιστώντας τη λειτουργία πιο ευέλικτη και σταθερό.

 


2. MBR has high solid-liquid separation efficiency, good and stable effluent effect, and little effect on the quality of influent water. Due to the high-efficiency trapping effect of the membrane, larger particles, organic molecules and bacteria in the reactor are trapped on the water inlet side of the membrane. At the same time, there is no need to consider sludge expansion.

 

3. The sludge concentration is high and the remaining sludge output is small. MBR can be operated under the conditions of high volume load and low sludge load, and the remaining sludge output is low, which greatly reduces the subsequent treatment costs.

 

4. The MBR reactor has a compact structure and concentrated process equipment, so it occupies a small area, and it is easy to realize integrated automatic control and convenient operation and management.

 


Although MBR has the above characteristics, it also has disadvantages, such as serious membrane pollution, low oxygen utilization rate, high investment cost, high energy consumption for water treatment, and chemical cleaning waste liquid will cause secondary pollution. In practical applications, membrane fouling is the biggest limiting factor affecting the promotion of MBR.