Όλες οι κατηγορίες
EN

Βιοαντιδραστήρας υψηλής ποιότητας μεμβράνης MBR 20 τετραγωνικών μέτρων για μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

★ Απλός - Εύκολος καθαρισμός

★ Αποτελεσματική - Υψηλή απόδοση / Χαμηλή συντήρηση

★ Χαρακτηριστικά —— Οι μονάδες μεμβράνης μπορούν να ξεπλυθούν

★ Αποτελεσματικότητα - Απόδοση 60-80% λιγότερη λάσπη από το συμβατικό σύστημα

★ Συμπαγής —— Συμπαγής σχεδιασμός - αποτύπωμα 75% μικρότερο από το συμβατικό

★ Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση - Δυνατότητα άμεσης και έμμεσης επαναχρησιμοποίησης νερού