ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
EN

ಉದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ>ಉದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ

MBR ಸಂಯೋಜಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ

ಸಮಯ: 2020-04-20 ಹಿಟ್ಸ್: 47

MBR membrane bioreactor has the following very outstanding advantages in the application of MBR wastewater treatment and MBR water reuse project:

 

1. The pollutant removal efficiency of MBR membrane bioreactor is high, and the quality of treated effluent is good;

 

2. The sludge concentration of the MBR membrane bioreactor is high, the volume load of the device is large, and the occupied area is small;

 

3. The MBR membrane bioreactor is conducive to the interception of slow-proliferating or high-efficiency microorganisms, improving the nitrification effect of the system and the treatment capacity of refractory organic matter;

 

4. The residual sludge production of the MBR membrane bioreactor is low;

 

5. MBR membrane bioreactor is easy to realize automatic control and convenient operation and management;

 

6. The SS and turbidity of the discharged water after treatment are close to zero, which can be reused.