සියලු ප්රවර්ග
EN

සමාගම පිළිබඳ

මුල් පිටුව>පුවත්>සමාගම පිළිබඳ

2020 ජුලි 15 වන දින WATERTECH CHINA (GUANGDONG) 2020 වෙත පිවිසෙන්න

කාලය: 2020-07-23 වැදුම්: 25

Congratulations on the successful holding of WATERTECH CHINA (GUANGDONG) 2020 in Guangzhou Poly World Trade Center Exhibition Hall from July 14th to 16th, 2020.ජල පිරිපහදු කර්මාන්තයට අයත් සීමාසහිත ෂුයි හුවාන් ටෙක්නොලොජි සමාගමට ජල පිරිපහදු කර්මාන්තයේ මෙම උදාර සිදුවීම මඟ හැරෙන්නේ කෙසේද? අපි ජූලි 15 වෙනිදා උදේ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණ ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට ගියෙමු.


WATERTECH CHINA (GUANGDONG) 2020 was held in 55,000 square meters.The exhibition presents five themes: environmental water treatment, membrane and water treatment, terminal water purification, comprehensive environmental management and environmental monitoring.Looking forward to our participation in the AQUATECH CHINA 2020! The exhibition will be held in National Exhibition and Convention Center(Shanghai,China) from August 31 to September 2, 2020!