Všetky kategórie
EN

Správy priemyslu

home>Správy>Správy priemyslu

Aká je pracovná zásada integrovaného zariadenia na čistenie odpadových vôd

Čas: 2020 02 - 18 Zobrazenie: 39

Pracovný princíp integrovaného zariadenia na čistenie odpadových vôd:
Proces integrovaného membránového bioreaktora (MBR) je organická kombinácia technológie biologického čistenia odpadových vôd a technológie membránovej separácie. Po biologickom spracovaní odpadovej vody v reaktore na dokončenie rozkladu a premeny organických znečisťujúcich látok je separácia odpadovej vody v pevnom skupenstve dokončená účinným oddelením mikrofiltračnej membrány alebo ultrafiltračnej membrány, čím sa dosiahne konečný čistiaci účinok čistiarní. Membránový modul nastavený v reaktore môže úplne nahradiť sekundárnu sedimentačnú nádrž a konvenčné filtračné a adsorpčné jednotky v tradičnom procese, úplne oddeliť hydraulický retenčný čas a kal a získať stabilnú a vysoko kvalitnú kvalitu odpadovej vody.