Tất cả danh mục
EN

FAQ cho sản phẩm

Trang chủ>Câu hỏi thường gặp & Hướng dẫn>FAQ cho sản phẩm

 • Q

  How to buy your idea products?

  A

  You can provide us your water sources, water quality,water quantity, water after requirement (connect us for more details).

 • Q

  Làm thế nào để đóng gói các sản phẩm?

  A

  Chúng tôi sử dụng gói tiêu chuẩn. Nếu bạn có yêu cầu gói đặc biệt, chúng tôi sẽ đóng gói theo yêu cầu, nhưng phí sẽ được trả bởi khách hàng.

 • Q

  How to install after the equipments arriving destination?

  A

  Chúng tôi sẽ cung cấp minh họa chi tiết cho bạn. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cử kỹ thuật viên giúp bạn.

 • Q

  How to keep your equipments from corrosion?

  A

  We use the world-famous paint, like SigmaCoatings,PainBow,etc. What's more, we paint strictly according to the standard process.

 • Q

  How to change the membrane sheet?

  A

  Due to unique design of the flat membrane module, flat membrane can be replaced one sheet for one time, without changing support.

 • Q

  How to clean/wash the membrane sheet?

  A

  You can clean the membrane cartridges in-situ: stop the blower and switch valves, pour the chemical for 10 minutes, keep intact for a few hours.