Tất cả danh mục
EN

tin trong ngành

Trang chủ>Tin tức>tin trong ngành

 • Một số hiểu lầm về quy trình MBR ⑥
  Một số hiểu lầm về quy trình MBR ⑥
  2020-07-28

  Membrane Bioreactor (MBR) là sự kết hợp của một quá trình màng như vi lọc hoặc siêu lọc với quá trình bùn hoạt tính, giúp thu được các thành phần hữu cơ thấp đáng kể trong nước thải sau xử lý. Hệ thống màng chuyển nước thải thành nước trong và chất lượng cao. Dấu ấn nhỏ của công nghệ xử lý cho phép các hệ thống được tích hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên, đẹp như tranh vẽ và để xử lý nước thải cho tưới tiêu. Sản lượng bùn trong quá trình MBR là rất thấp. Chất lượng nước thải đầu ra trong MBR vượt trội hơn so với nước thải ASP thông thường. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp sau khi xử lý RO (Thẩm thấu ngược). MBR có thể hoạt động ở MLSS (Hỗn hợp chất rắn lơ lửng) cao hơn nhiều so với ASP (Quy trình bùn hoạt hóa) thông thường.

  đọc thêm
 • Giá thiết bị tích hợp xử lý nước thải là bao nhiêu?
  Giá thiết bị tích hợp xử lý nước thải là bao nhiêu?
  2020-08-05

  Giá thiết bị tích hợp xử lý nước thải là bao nhiêu? Tôi tin rằng nhiều người mua sẽ hỏi câu hỏi này và rất băn khoăn về câu hỏi này. Hãy cùng nhìn lại tình hình thực tế! Thiết bị xử lý nước thải tích hợp

  đọc thêm
 • Một số hiểu lầm về quy trình MBR ⑤
  Một số hiểu lầm về quy trình MBR ⑤
  2020-07-27

  Membrane Bioreactor (MBR) là sự kết hợp của một quá trình màng như vi lọc hoặc siêu lọc với quá trình bùn hoạt tính, giúp thu được các thành phần hữu cơ thấp đáng kể trong nước thải sau xử lý. Hệ thống màng chuyển nước thải thành nước trong và chất lượng cao. Dấu ấn nhỏ của công nghệ xử lý cho phép các hệ thống được tích hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên, đẹp như tranh vẽ và để xử lý nước thải cho tưới tiêu. Sản lượng bùn trong quá trình MBR là rất thấp. Chất lượng nước thải đầu ra trong MBR vượt trội hơn so với nước thải ASP thông thường. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp sau khi xử lý RO (Thẩm thấu ngược). MBR có thể hoạt động ở MLSS (Hỗn hợp chất rắn lơ lửng) cao hơn nhiều so với ASP (Quy trình bùn hoạt hóa) thông thường.

  đọc thêm
 • Một số hiểu lầm về quy trình MBR ④
  Một số hiểu lầm về quy trình MBR ④
  2020-07-22

  Membrane Bioreactor (MBR) là sự kết hợp của một quá trình màng như vi lọc hoặc siêu lọc với quá trình bùn hoạt tính, giúp thu được các thành phần hữu cơ thấp đáng kể trong nước thải sau xử lý. Hệ thống màng chuyển nước thải thành nước trong và chất lượng cao. Dấu ấn nhỏ của công nghệ xử lý cho phép các hệ thống được tích hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên, đẹp như tranh vẽ và để xử lý nước thải cho tưới tiêu. Sản lượng bùn trong quá trình MBR là rất thấp. Chất lượng nước thải đầu ra trong MBR vượt trội hơn so với nước thải ASP thông thường. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp sau khi xử lý RO (Thẩm thấu ngược). MBR có thể hoạt động ở MLSS (Hỗn hợp chất rắn lơ lửng) cao hơn nhiều so với ASP (Quy trình bùn hoạt hóa) thông thường.

  đọc thêm
 • Một số hiểu lầm về quy trình MBR ③
  Một số hiểu lầm về quy trình MBR ③
  2020-07-19

  Membrane Bioreactor (MBR) là sự kết hợp của một quá trình màng như vi lọc hoặc siêu lọc với quá trình bùn hoạt tính, giúp thu được các thành phần hữu cơ thấp đáng kể trong nước thải sau xử lý. Hệ thống màng chuyển nước thải thành nước trong và chất lượng cao. Dấu ấn nhỏ của công nghệ xử lý cho phép các hệ thống được tích hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên, đẹp như tranh vẽ và để xử lý nước thải cho tưới tiêu. Sản lượng bùn trong quá trình MBR là rất thấp. Chất lượng nước thải đầu ra trong MBR vượt trội hơn so với nước thải ASP thông thường. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp sau khi xử lý RO (Thẩm thấu ngược). MBR có thể hoạt động ở MLSS (Hỗn hợp chất rắn lơ lửng) cao hơn nhiều so với ASP (Quy trình bùn hoạt hóa) thông thường.

  đọc thêm
 • Some Misunderstandings about the MBR Process ②
  Some Misunderstandings about the MBR Process ②
  2020-07-10

  Membrane Bioreactor (MBR) là sự kết hợp của một quá trình màng như vi lọc hoặc siêu lọc với quá trình bùn hoạt tính, giúp thu được các thành phần hữu cơ thấp đáng kể trong nước thải sau xử lý. Hệ thống màng chuyển nước thải thành nước trong và chất lượng cao. Dấu ấn nhỏ của công nghệ xử lý cho phép các hệ thống được tích hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên, đẹp như tranh vẽ và để xử lý nước thải cho tưới tiêu. Sản lượng bùn trong quá trình MBR là rất thấp. Chất lượng nước thải đầu ra trong MBR vượt trội hơn so với nước thải ASP thông thường. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp sau khi xử lý RO (Thẩm thấu ngược). MBR có thể hoạt động ở MLSS (Hỗn hợp chất rắn lơ lửng) cao hơn nhiều so với ASP (Quy trình bùn hoạt hóa) thông thường.

  đọc thêm